Direct toegankelijk - OefentherapieSittard

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Direct toegankelijk

Vergoeding

Direct toegankelijk

Voortaan rechtstreeks naar de Oefentherapeut
Vanaf 1 juli 2008 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de Oefentherapeut.
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten/patiënten is Oefentherapie de aangewezen behandeling. Oefentherapeuten Cesar zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een Oefentherapeut in te schakelen. De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk. Voortaan kan de cliënt/patiënt de kortste weg naar de juiste behandeling nemen en, samen met zijn Oefentherapeut Cesar, zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De Oefentherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening

Als u besluit rechtstreeks naar de Oefentherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een Oefentherapeutische behandeling.
Er zijn drie mogelijkheden:
Uw klacht is geschikt voor een Oefentherapeutische behandeling. De Oefentherapeut maakt een afspraak voor een behandeling.
Uw klacht is geschikt voor een Oefentherapeutische behandeling, maar de Oefentherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de Oefentherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.)
Uw klacht is ongeschikt voor een Oefentherapeutische behandeling. De Oefentherapeut zal u adviseren over een passende oplossing, in sommige gevallen zal de Oefentherapeut u verwijzen naar de huisarts.

Controleer uw polisvoorwaarden
Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, er zijn een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin Oefentherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Kwaliteitsregister Paramedici
De Directe Toegankelijkheid Oefentherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van Oefentherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie (VvOCM) wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van de Oefentherapie verder te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet, wordt geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici. Wij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Praktijk voor Oefentherapie Cesar ------ Vouerweg 90 6136AM Sittard Tel.: +31 (0)46 4525814 ------ Therapeut: Monique Poolen

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu